Účetnictví

Vedení účetnictví

Zpracování přijatých účetních dokladů

Vedení účetních knih

Evidence přijatých a vydaných faktur

Přiznání k DPH a záznamní povinnost

Inventarizace majetku

Přiznání k dani z příjmu včetně výkazů a příloh pro finanční úřad

Zastupování na úřadech