Daňová evidence

Zpracování přijatých účetních dokladů

Vedení účetních knih

Výkaz o majetku a závazcích

Knihy přijatých a vydaných faktur

Evidence drobného a dlouhodobého majetku

Přiznání k DPH a záznamní povinnost

Přiznání k dani z příjmu

Zastupování na úřadech