Mzdy

Zpracování mezd

Vedení mzdových listů

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a PSSZ

Roční zúčtování daní

Osobní účast při kontrolách na zdravotních pojišťovnách, PSSZ a FÚ